Akademija logo
Shadow elipse

Bez skrivenih troškova

Pred vama se nalazi transparentan cenovnik bez ikakvih dodatnih troškova. Naprotiv, cena uključuje značajne benefite kao što su:

  • Lekarski pregled

  • Prvo polaganje teorijskog ispita

  • Prvo polaganje praktičnog ispita

Ukupna cena

95.000,00

dinara

Za plaćanje u celosti, cena je 85.000,00

Cena uključuje:

  • 40 časova teorijske nastave
  • 40 časova praktične nastave
  • Pripremu za polaganje teorije
  • Prvo polaganje teorijskog ispita

  • Prvo polaganje praktičnog ispita

  • Lekarski pregled

16.000,00

/

mesečno

* Cene su izračunate sa obračunatim PDV-om i podložne su izmenama i zato ne možemo da garantujemo njihovu tačnost. Za precizne informacije pozovite administraciju auto-škole. Administrativna taksa se plaća prilikom upisa. Teorijski deo se plaća najkasnije na dan početka teorijske obuke. Praktični deo se plaća po zakazanom času. Polaganje se isplaćuje posle prijave ispita, tj. pre polaganja istog.
Red. br.UslugaJedinica mereCena (dinari)
1Teorijska obuka1 čas450,00
2Dodatna teorijska obuka1 čas450,00
3Dopunska teorijska obuka1 čas450,00
4Polaganje teorijskog ispitaispit5.000,00
5Praktična obuka1 čas1.675,00
6Dodatna praktična obuka1 čas1.675,00
7Dopunska praktična obuka1 čas1.675,00
8Polaganje praktičnog ispitaispit5.000,00
Ukupno95.000,00